MUTYZM WYBIÓRCZY DOTYKA CORAZ WIĘCEJ DZIECI

Mutyzm wybiórczy to złożony problem należący do grupy zaburzeń lękowych. Charakteryzuje się tym, że dziecko nie mówi w wybranych sytuacjach społecznych, podczas gdy poza nimi komunikuje się zupełnie zwyczajnie. Dzieci te potrafią mówić, gdy otoczenie jest sprzyjające, bezpieczne i niestresujące. O zjawisku, które dotyka coraz więcej dzieci, rozmawiamy z gośćmi.