JAKIE CHOROBY MOGĄ ZWIASTOWAĆ SZUMY USZNE?

Świst, pisk, przelewanie dają o sobie znać w różny sposób. Odbierasz je w uszach lub głowie, mimo obiektywnego braku źródła dźwięku w otoczeniu. Nie bądź głuchy na szumy uszne!