JAK USPOKOIĆ PŁACZĄCE DZIECKO?

Płacz dzieci można podzielić na dwa główne rodzaje: na płacz „na siłę”, czyli płacz manipulatora i płacz szczery, spowodowany dolegliwościami lub strachem. Często młodzi rodzice popełniają dwa błędy: błędnie rozumieją płacz i starają się pocieszać manipulatora i starają się uciszyć płacz dziecka, uspokoić je robiąc to, czego dziecko oczekuje. Jak odróżnić te dwa rodzaje i jak reagować w przypadku każdego z nich?