ZBIGNIEW WODECKI WE WSPOMNIENIACH PRZYJACIÓŁ

„Twój Jubileusz – artyści w hołdzie” koncert pamięci Zbigniewa Wodeckiego – relacja z Teatru Wielkiego w Łodzi.