JAK NAUCZYC DZIECKO SAMODZIELNOŚCI

Są samodzielne, odpowiedzialne i umieją współpracować – bo tego uczą się już od najmłodszych lat. Dzieci z Publicznego Przedszkola nr 18 w Szczecinie pracują zgodnie z zasadami Planu Daltońskiego. Samodzielność w planie daltońskim oznacza, ze dzieci same muszą znajdować rozwiązania, rozwiązywać problemy i same wykonywać zadania. Samodzielna praca bardzo dobrze działa na motywację. Już na samym początku sprawdzana jest tu dziecięca samodzielność. Dzieci mają tu wiele odpowiedzialnych zadań - doręczyć przesyłkę czy podzielić koleżanki i kolegów na grupy. Tu dziecko jest najważniejsze - to ono ma być kreatorem rzeczywistości. Maluchy same decydują, kto będzie liderem grupy. Same też decydują w jaki sposób będą wykonywać zadania. Nauczyciel stoi z boku - ma inspirować. Przedszkolaki decydują też jak spędzają czas poza grupą. Na korytarzach powstały specjalne kąciki tematyczne. Plan Daltoński oparty jest na odpowiedzialności, samodzielności i współpracy.