JAK MOŻEMY OKAZYWAĆ MIŁOŚĆ DZIECIOM?

Jak możemy okazywać miłość dzieciom? Czy są granice w okazywaniu uczuć dzieciom? Czy każde zdjęcie z dzieckiem powinniśmy wrzucać do sieci?