Jak mądrze motywować dziecko do nauki po długiej przerwie?

Uważa, że dzieci trzeba zachęcić do ponownej nauki poprzez zaoferowanie im w pierwszych dniach po przerwie czegoś ciekawego. Na pierwszych lekcjach próbuje tak dostosować program lekcji, żeby dzieci się bawiły i powoli przechodzi do „twardej” nauki.