WYSPANY RODZIC – CZY TO W OGÓLE MOŻLIWE?

Czy "niewyspany" to synonim słowa "rodzic"? Jak wyrównać proporcje snu aby wciąż wywiązywać się z rodzicielskich obowiązków?