PIERWSZA POMOC DLA KOBIET W CIĄŻY

Konieczność udzielania pierwszej pomocy jest w świetle prawa naszym obowiązkiem. W momencie wypadku każdy z nas, w miarę swoich możliwości, powinien udzielić pierwszej pomocy. Powinniśmy znać zasady udzielania pierwszej pomocy, by w razie wypadku pomóc poszkodowanemu, bo od naszych decyzji może zależeć zdrowie lub życie drugiej osoby. Bierność jest najgorszym rozwiązaniem. Dziś skupimy się na udzielaniu pierwszej pomocy kobietom w ciąży.