NIEBEZPIECZNE ZABAWKI Z CHIN!

Rośnie import z Chin, a wraz z nim przybywa w sklepach niebezpiecznych dla zdrowia i życia produktów. Najwięcej z nich jest w branży dziecięcej. Od początku roku rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami, prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wzbogacił się o 24 pozycje.