Alicja Węgorzewska - o tradycji koncertów noworocznych

Alicja Węgorzewska o tradycji koncertów noworocznych