Pacjent - sługa, lekarz - pan? Jak traktowani są pacjenci w służnie zdrowia?