"BIAŁE KŁAMSTWA" RODZICÓW SZKODZĄ DZIECIOM?

„Białe kłamstwa” mówimy najczęściej by kogoś nie urazić i nie wyrządzić szkody. Chcemy tą drogą osiągnąć obustronną korzyść. Rodzice kłamią dzieciom, żeby utrzymać z nimi dobrą relację czy nie psuć im humoru (i sobie przy okazji).