ASERTYWNOŚĆ, ODPORNOŚĆ NA STRES I KREATYWNOŚĆ – TEGO UCZY NAS TANGO

Leader tango - innowacyjna koncepcja w obszarze zarządzania ludźmi połączona z tańcem. Agnieszka tańczy tango argentyńskie od 13 lat. Odkryła, że tango pozwala rozwinąć takie cechy, jak pewność siebie, asertywność, umiejętność zarządzania ludźmi