ŚWIAT JEST PEŁEN CUDÓW... KSIĄŻKI DLA MŁODSZYCH I STARSZYCH

Czy jest coś, co może bardziej rozbudzić w dziecku ciekawość świata niż dobra książka popularnonaukowa? Co lepiej pomoże nam zaspokoić naturalną dziecięcą ciekawość? Czy nie marzymy o zobaczeniu miejsc, które znamy tylko z fascynujących opisów? Stare ruiny staną się magicznym miejscem, kiedy dowiemy się, że cegły były udeptywane przez słonie. Zwykły spacer stanie się okazją do ćwiczenia wyobraźni, kiedy zastanowimy się, co kryje się kilkaset metrów pod naszymi stopami.Emka Kowalska przyniosła dziś książki, które pokażą dzieciom świat pełen cudów.