POLSKIE SŁOWA, KTÓRYCH NIE WOLNO UŻYWAĆ ZA GRANICĄ

Język polski wydaje się na tyle unikalny, że trudno porównać go do jakiegokolwiek innego. Oryginalne słownictwo jest zupełnie niezrozumiałe dla osób, które nie miały z nim żadnej styczności. A jednak - nie brakuje wyrazów, które brzmią tak samo, ale za granicą oznaczają coś zupełnie innego.