JAK MĘŻCZYŹNI WSPIERAJĄ SWOJE CIĘŻARNE ŻONY?

Książę Harry nie pije alkoholu, by wesprzeć swoją ciężarną żonę! “Bądź jak książę” - wspieraj swoją ciężarną żonę nawołuje “internet”. Czy takie wspieranie ciężarnej partnerki powinno być czymś naturalnym? Jak jeszcze panowie współdzielą trudy i wyrzeczenia swoich ciężarnych kobiet?