Gdzie jest środek Polski?

W sobotę 13 października geodeci wyprowadzili z błędu całą Polskę! Po skrupulatnych obliczeniach i wzięciu pod uwagę kilku istotnych okoliczności, wyznaczyli oni nowy środek Polski.