DZIKA RÓŻA – CO ZAWIERA I KIEDY ZBIERAĆ JEJ OWOCE?

Nie ma w przyrodzie lepszego źródła witamin niż owoce dziko rosnących gatunków róży. Najbardziej znana jest róża dzika, która rośnie w lasach, na miedzach, ugorach i w miejscach opuszczonych. Właśnie teraz możemy pozyskiwać z niej owoce z przeznaczeniem na domowe leki i pełne witamin przetwory. Istnieją też typowo hodowlane odmiany róży - chętnie uprawiane dziś na plantacjach.