DYSGRAFIA, DYSORTOGRAFIA, DYSLEKSJA - CZY ZAGRAŻA TWOJEMU DZIECKU

Dysgrafia, dysortografia, dysleksja - sprawdź czy zagraża twojemu dziecku. Do 30 września można złożyć opinię o dysleksji dziecka w szkole. Czym są tego typu zaburzenia i jak je rozróżnić od lenistwa dziecka i niechęci do uczenia się?