JAK WYJŚĆ ZE SPIRALI DŁUGÓW?

Z pętli długów, których zwykły Kowalski nie jest w stanie spłacić, jest droga wyjścia. Upadłość konsumencka, to postępowanie skierowane do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Jej docelowym założeniem jest oddłużenie osoby, która stała się niewypłacana nie na skutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Sprawdź na czym polega upadłość konsumencka w 2018 roku i pozbądź się zadłużenia!