WSPÓŁCZESNY PIOTRUŚ PAN

Piotruś Pań – infantylny narcyz – zmora współczesnych czasów? Gdzie ci mężczyźni? W maju ukazała się nowa książka Bronisława Wildsteina p.t. „O kulturze i rewolucji” , zbiór tekstów tworzących opowieść o oglądanej z Polski epoce, w której, zdaniem autora, porządek kultury fundujący cywilizację zachodnią podważany jest przez rewolucyjne prądy. Wg Bronisława Wildsteina to one przekształciły się w dominującą dziś w Europie ideologię, która bezwzględnie eliminuje swoich tradycyjnych przeciwników, likwiduje pluralizm i realną debatę oraz efektywnie homogenizuje naszą rzeczywistość. Kilka tekstów w książce poświęconych jest przemianom społecznym i obyczajowym. Bohaterem jednego z felietonów jest współczesny Piotruś Pan, 40, 50-letni chłopiec, który odmówił dorośnięcia, wiecznie niedojrzały, w pogoni za przyjemnością i rozrywką .