DIETA W CHOROBACH NOWOTWOROWYCH

Od lat obserwuje się wzrost zachorowań na nowotwory. Coraz większą wagę przywiązuje się do wsparcia żywieniowego w procesie leczenia onkologicznego, ponieważ stan odżywienia w chorobie nowotworowej uważany jest za istotny czynnik rokowniczy. Niedożywienie białkowo-energetyczne, które często występuje u pacjentów, naraża ich na zwiększenie liczby powikłań i wydłużenie hospitalizacji. W zaawansowanym stadium może nawet spowodować odstąpienie od leczenia lub jego odroczenie do czasu poprawy stanu ogólnego pacjenta. Poradnictwo dietetyczne w onkologii staje się nieodłącznym elementem terapii przeciwnowotworowej i zyskuje coraz więcej zwolenników w środowisku medycznym oraz w instytucjach i towarzystwach naukowych.