KIEDY BABCIA NA SIŁĘ CHCE ZASTĄPIĆ RODZICÓW

Niezdrowa miłość babci do wnuka. Każda uwaga kończy się awanturą i płaczem. Czy miłość babci do wnuka może stać się toksyczna?