JAK PRZEKONAĆ BABCIĘ, BY NIE PALIŁA PRZY WNUKACH?

Babcia, dziadek, a nawet tata – gorąca dyskusje w Internecie – palenie przy dziecku! Jak przekonać babcię, by nie paliła przy wnukach?