JAK WSPÓŁCZEŚNIE WYGLĄDAJĄ RELACJE SĄSIEDZKIE?

Z nowego raportu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) wynika, że zdecydowana większość Polaków (89 proc.) nie unika kontaktów z sąsiadami, choć trzymają ich na dystans. Przeważnie (w 84 proc. przypadków) relacje są wyłącznie grzecznościowe i ograniczają się do wzajemnych powitań na klatce schodowej. Jednak nie brakuje osób (72 proc. badanych), które wyświadczają sobie z sąsiadami również drobne przysługi. Tylko 10 proc. Polaków twierdzi, że stara się w ogóle nie nawiązywać kontaktów z sąsiadami. Ci, którzy ich nie unikają, przyznają jednak, że uprzejmości (84 proc.) lub przysługi (64 proc.) wymieniają tylko z wybranymi lokatorami bloku czy kamienicy. Nie jest zaskoczeniem, że najbliższe relacje mają między sobą mieszkańcy wsi i małych miejscowości. Na konflikty najczęściej narzekają z kolei mieszkańcy miast liczących od 20 do 100 tys. mieszkańców oraz ci żyjący na terenach wiejskich (12 proc.)