AKTYWNY SENIOR – BEZPIECZNE ZAKUPY

Starsi ludzie dają się nabierać nie tylko dlatego, że nie przeczytali umowy i nie zrozumieli jej warunków. Bank i firmy ubezpieczeniowe wykorzystują ich łatwowierność, a oszuści - zaufanie do znanych firm. To może słono kosztować. Często koszty inwestycji ponosi cała rodzina