NIEDOZWOLONE PAMIĄTKI Z PODRÓŻY

Jakich pamiątek z wakacji nie wolno przewozić przez granicę?