JAK POWINNA WYGLĄDAĆ RELACJA PACJENT-LEKARZ?

Z raportu OECD "Health at a Glance 2016" wynika, że w polskiej służbie zdrowia istnieje problem w komunikacji między lekarzami a pacjentami. - We wszystkich czterech obszarach, w których były mierzone doświadczenia chorych, Polska jest na szarym końcu wśród 19 badanych państw. Obszary, które badano, to: czas spędzony z pacjentem podczas konsultacji, umiejętność wytłumaczenia zaleceń w przystępny sposób, możliwość zadawania pytań i przedstawiania obaw oraz włączanie pacjentów w decyzję dotyczące wyboru sposobu leczenia.