ULGI DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Dziś każdy przedsiębiorca, nawet ten prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, musi co miesiąc odprowadzać do ZUS kwotę 1140 zł tytułem składek na ubezpieczenia społeczne. Nie ma przy tym znaczenia, czy przedsiębiorca cokolwiek zarobił czy też nie. Jest to obciążenie niewspółmiernie wysokie do uzyskiwanych przez mikrofirmy dochodów. Dlatego też wielu przedsiębiorczych, młodych ludzi nie chce podejmować ryzyka otwarcia własnej jednoosobowej działalności gospodarczej, znając wysokie obciążenia finansowe spoczywające na nich z tego tytułu. Co zmieni się w najbliższym czasie?