ABC PARZENIA CZARNEJ HERBATY

Jak parzyć różne rodzaje czarnej herbaty? Herbata czarna wywodzi się od herbaty zielonej. Legenda głosi, że do jej powstania przyczynił się przypadek: wieziony do Anglii ładunek herbaty uległ zamoknięciu, w wyniku czego listki herbaty przeszły proces fermentacji.