POŁĄCZENIE NIEKTÓRYCH LEKÓW JEST NIEBEZPIECZNE

Farmaceuci ostrzegają przed łączeniem niektórych leków, ziół i suplementów diety. "Akcja interakcja! Sprawdź swoje leki z farmaceutą" to wydarzenie prozdrowotne promujące racjonalną i bezpieczną farmakoterapię. Polega na tym, że farmaceuci (pracownicy naukowi Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu) udzielają konsultacji na podstawie przyniesionych przez pacjentów leków, ziół i suplementów diety lub ich listy.