SPRAWDŹ CZY TWOJE DZIECKO MA DYSLEKSJĘ?

Lekarze poznali przyczynę dysleksji… nawet u 6-miesięcznego dziecka można ja zdefiniować, sprawdź w jaki sposób. Średnio dwoje dzieci w klasie ma dysleksję w Europie i Stanach Zjednoczonych. Ale w większych polskich miastach w każdej klasie jest nawet 10 dzieci. W Sopocie prawie połowa dzieci to dyslektycy. Naukowcy są przekonani, że odkryli przyczynę występowania dysleksji. Po przebadaniu setek pacjentów doszli do wniosku, że ich mózgi mają mniejszą „plastyczność” i reagują wolniej na dostarczane bodźce wzrokowe. Nie ma to żadnego związku z inteligencją badanych