RADY RODZICÓW W SZKOLE

Fundacja „Rodzice Szkole” działa na rzecz budowania współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego: rodziców i ich reprezentantów - rad rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz samorządów terytorialnych. W ramach projektu Rady Rodziców – Partnerzy i Sprzymierzeńcy od września 2016 r. do lutego 2017 r. odbędzie się 16 Regionalnych Konferencji Rad Rodziców.