Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Lubsku

W Lubsku rozpoczynają się XXIV Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski.