PnŚ Extra - Rozmowy Marzeny Rogalskiej - wspomnienie księdza Tischnera

Ksiądz prof. Józef Tischner we wspomnieniach najmłodszego brata. "Mądrość człowieka gór" - nieznane teksty najsłynniejszego księdza z Łopusznej