95% ŻYWNOŚCI DLA DZIECI ZAWIERA TOKSYCZNE METALE CIĘŻKIE?!

Testy 168 produktów spożywczych dla niemowląt pochodzących od głównych producentów w USA wykazały, że 95 procent z nich zawierało ołów, 73 procent – arsen, 75 procent – kadm, a 32 procent – rtęć. Jedna czwarta żywności zawierała wszystkie cztery metale ciężkie. Co piąty badany pokarm dla niemowląt przewyższył o ponad 10 razy limit ołowiu zatwierdzony przez specjalistów, chociaż eksperci zgadzają się, że żaden poziom ołowiu nie jest bezpieczny.