KANGOO JUMPS

Kangoo Jumps skłaadają się z buta, bezpiecznie blokującego nogę oraz systemu elastycznych sprężyn.