DLACZEGO WARTO ZROBIĆ SPIROMETRIĘ?

Pacjenci czekają na rozpoznanie astmy ponad 7 lat. Za długo zwlekamy z udaniem się do lekarza. Zanieczyszczone powietrze wpływa na zachorowalność na astmę i POCHP. Pojawia się coraz więcej informacji na temat stanu atmosfery. Badanie spirometryczne jest podstawowym badaniem umożliwiającym rozpoznanie chorób obturacyjnych. Wykonywanie spirometrii pozwala na wczesną diagnostykę obturacji i szybkie rozpoznanie POCHP lub ocenę ciężkości astmy.