PIERWSZY KRYZYS I JUŻ ROZWÓD? EPIDEMIA ROZWODÓW

Epidemia rozwodów. W 2018 roku zawarto nieco ponad 192 tys. Małżeństw, rozwiodło się Prawie 63 tys. Par! (GUS) w 67,7% przypadków powództwo wnosiła kobieta. Prawie trzy razy częściej rozwodzą się mieszkańcy miast Niż osoby mieszkające na wsi. W Polsce rozwiedzione jest co trzecie małżeństwo!