AKCJA „ADWOKAT MIGIEM”

Bardzo często głusi rezygnują z walki o swoje prawa - unikają sporów, dają się wykorzystywać i krzywdzić. Uważają, że ich niepełnosprawność pozbawia ich szans, sądzą że nie poradzą sobie przed sądem. Dają się wykorzystywać pracodawcom, tolerują wiele lat przemoc domową, nie pozywają partnera o alimenty na dziecko, nie odwołują się od niekorzystnych decyzji ZUS. Akcja „Adwokat Migiem” ma to zmienić!