ILE OSÓB W POLSCE NOSI TWOJE NAZWISKO?

Ile osób w Polsce nosi nasze nazwisko? Jakie nazwisko jest najpopularniejsze? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć na portalu Dane.gov.pl., który przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. Można w nim znaleźć m.in. listę ponad 290 tysięcy nazwisk z całego kraju, w tym te najpopularniejsze. Dzięki niej można dowiedzieć się, ilu potencjalnych krewnych lub spowinowaconych noszących nasze nazwisko żyje dziś w Polsce.