„PYTANIE NA ŚNIADANIE BIS“, CZYLI CO NAS ROZBAWIŁO W TYM TYGODNIU