HOMEOPATIA – SKUTECZNA CZY NIE?

Hiszpańska minister ds. zdrowia lobbuje za zmianą unijnej dyrektywy z 2001 roku, która klasyfikuje produkty homeopatyczne jako lekarstwa. Komisja Europejska chłodno odnosi się do tego pomysłu, ponieważ sprzeciwiają mu się Francuzi, Niemcy, a nawet sami Hiszpanie. Badania CBOS wykazały, że w Polsce homeopatia jest popularna. 56 proc. Polaków uważa, że to skuteczna metoda leczenia, 80 proc. słyszało o tej metodzie, natomiast 77 proc. ufa lekarzom, którzy leczą preparatami homeopatycznymi.