MIKROCJA I ARTEZJA DOTYKA 1 NA 7000 DO 10 000 DZIECI

Jak dać dziecku szansę na normalne życie?