Hotele dla małych zwierzątek

Hotele dla małych zwierzątek np. królika, chomika i fretki.