Hotel dla kotów

Czy koty, które przywiązują się do miejsca wytrzymają w hotelu?