PNŚ UCZESTNICY FESTIWALU MUZYKÓW Z ZABURZENIAMI SŁUCHU „ŚLIMAKOWE RYTMY”!