JAK LECZYĆ ZAPALENIE PĘCHERZA?

Główną przyczyną zapalenia pęcherza moczowego są bakterie, które zagnieżdżają się na ścianie pęcherza i rozpoczynają jego kolonizację. Jakie są najskuteczniejsze sposoby uniknięcia zapalenia pęcherza, a jeśli już zachorujemy – jak się leczyć?