CZY SPADA IQ LUDZKOŚCI? BADANIA POKAZUJĄ, ŻE NAWET O 7 PUNKTÓW NA POKOLENIE

Niedawne badania pokazały ciekawą tendencję – IQ ludzkości spada nawet 7 punktów na pokolenie. Jak to możliwe? Czy faktycznie tak jest, a jeśli tak to co mogło doprowadzić do ogłupienia cywilizacyjnego?